Kovinski nadstrešek za več avtomobilov

Konec leta smo zaključili s projektom prekritja več nadstreškov ob stanovanjskem kompleksu

kovinski nadstrešek, trapezna kritina

Tovrstni projekti so pogosti pri večstanovanjskih objektih, kjer kovinski nadstrešek nudi zaščito za več avtomobilov. Na prvem ogledu smo preverili stanje kovinskega nadstreška, ki je vseboval tudi elemente iz lesa. Preverjali smo ustreznost obstoječe konstrukcije in se odločali o menjavi kritičnih elementov. Ob pregledu smo ugotovili, da bo potrebno zamenjati določene lesene elemente v skladu s statičnimi pravili. Projekt je moral biti končan pred večjimi padavinami snega, kajti to bi lahko pomenilo poškodbo strehe ob večji obremenitvi. Najprej smo zavarovali območje dela, nato smo odstranili obstoječo kritino. Pri odstranjevanju je potrebno bizi pozoren na poškodbe oseb ali objekta. V tem primeru bi namreč lahko prišlo do udrtja strehe zaradi slabih lesenih elementov. Po uspešni odstranitvi kritine ter zamenjave dotrajanih elementov smo pričeli s pokrivanjem. Uporabili smo trapezno kritino T20 s filcem, saj ni bilo sekundarne kritine oz. elementa, ki bi preprečeval padanje kondenza na vozilai. Filc se namreč izredno dobro obnese v primeru pojavljanja kondenzacije na kritini. Kovinski nadstrešek je pričel dobivati končno podobo, ko smo kritino dokončno privili z našimi vijaki z  EPDM tesnilom, ki je odporno na vse vremenske vplive. Držali smo se tudi pravila privijanja –  to je vsaj 5 vijakov na kvadratni meter. Najbolj optimalno privijanje je  7 vijakov na m2. Projekt smo zaključiliz obrobami, ki estetsko zaključijo podobo nadstreška.

Kritina Krovstvo
Prejšnja novica
Kritine s tradicijo
Naslednja novica
Odvodnjavanje in montaža žlebov